Stoppar vatnet

NVE avsluttar den ekstra vasstilførselen til det rasutsette fjellpartiet ved Mannen. Det er bevegelse i fjellet, men kaldt i området. Vasstilførselen har ikkje vore nok til å få utløyst noko skred. – Vi klarer heller ikkje med den kapasiteten vi har no, seier sjefgeolog Lars Harald Blikra. Farenivået er framleis raudt.