NRK Meny
Normal

Mennene sto samlet da de ble tatt av skred

I påsken mistet fire menn livet i en skredulykke i Sunndalsfjella. Nå har NGI offentliggjort en rapport i forbindelse med ulykken.

Redningsmannskaper fires ned i Sunndalsfjella

Dette bildet ble tatt under leteaksjonen etter de fire savnene. Etter at letemannskapene kom frem to dager etter at skredet ble utløst, ble tre omkomne funnet i løpet av 20 minutt. Den fjerde omkomne ble funnet om lag to timer senere.

Foto: Volda og Ørsta Røde Kors Skredgruppe

Skredulykken skjedde 14. april 2014. Mennene var erfarne skiløpere, og var meget godt kjent i området ved Litlskjorta, 15. kilometer vest for Sunndalsøra.

Det antas at mennene ble tatt av et naturlig utløst skred, da de sto tett samlet i en pause omtrent i 13-tiden, heter det i rapporten fra NGI.

Det var ingen vitner til ulykken, og NGI presiserer at det er noe usikkerhet rundt hendelsesforløpet.

Ulukkesområdet i Sunndalsfjella

Dette er området der gruppa på 6 gjekk på tur. Ulukka skjedde i Kannsdalen.

Foto: Google Earth/NRK/montasje / Grafikk: Hans-Olav Rise

Skjedde kort tid etter de skilte lag

De seks mennene startet turen på formiddagen. De gikk på ski fra Brandstad som ligger 200 meter over havet, og gikk opp på fjellet Litlskjorta, som ligger 1552 meter over havet.

De hadde startet nedkjøringen. Da de kom ned til Kannsdalen bestemte to av mennene seg for å avslutte turen fordi de var slitne og våte, og fordi det var dårlig sikt. De fire andre kameratene skulle ta seg en tur til Frusalhalsen eller Glennfjellet.

Ulykken antas å ha skjedd kort etter at de skilte lag. Det antas at skredet tok mennene mens de rastet og gjorde seg klare for ny tur oppover, heter det i rapporten.

Ulykken skjedde i begynnelsen av påsken. De omkomne ble 27, 28, 36 og 37 år gamle. De ble funnet omkomne i skredområdet to dager etter at skredet gikk.

Svake, usikre signal har blitt fanga opp frå området der fire menn er sakna i Sunndalsfjella.

Denne reportasjen blei laga dagen før dei omkomne blei funne. På dette tidspunktet hadde helikoptersøket fanga opp signal frå utstyret som dei omkomne hadde med seg.

Betydelig skredfare

Alle mennene hadde skredsøker, spade og søkestang. En av mennene hadde skredsøkeren i sekken, og hadde ikke sekken på ryggen da han ble funnet, heter det i rapporten. Tre av mennene hadde skredsekker, men sekkene var ikke aktivert eller utløst. En av disse hadde skredsekken på seg da han ble funnet, mens de to andre skredsekkene ble funnet nedenfor de omkomne.

Etter NGI-s vurdering var det skredfare 3 – betydelig i området der ulykken skjedde, skriver Kjetil Brattlien i NGI-rapporten. Han har skrevet rapporten på informasjon fra Politiet, Romsdal redningsgruppe, skredgruppa i Volda og Ørsta Røde Kors og på opplysninger fra turkameratene. NGI hadde ikke selv representanter på stedet i forbindelse med ulykken.

Ole Simensen fra Os var en av de fire skiløperne som omkom i et snøskred i Møre og Romsdal.

Denne reportasjen blei laga etter at dei omkomne var funne.

Vanskelig redningsinnsats

De to turkameratene som dro ned først hadde avtalt å møte de andre bed bilen. Da det viste seg at de fire andre ikke kom som avtalt ble Hovedredningssentralen varslet. HRS sendte melding til Romsdal Fjellredningsgruppe klokka 18.15 den 14. april.

I kveldinga kom Sea King helikopter, politi og redningspersonell til området. Men dårlig sikt, nedbør og skredfare gjorde innsatsen vanskelig, heter det i rapporten.

Dagen etter ulykken kom en rekke personer for å delta i aksjonen. Også denne dagen var skredfaren så stor at det ikke ble sendt folk inn i området. På formiddagen gjorde nedgør og dårlig sikt letingen også vanskelig fra luften.

Men klokken 13.50 var sikten bedre, slik at helikopteret kom lavt nok med underhengene skredsøker. Da fikk de kontakt med signaler fra skredsøkerne til de savnede, skriver NGI i rapporten. Funnet ble gjort i enden av et skred i det primære søkeområdet, ifølge NGI.

Dagen etter var været bedre og en kald natt hadde stabilisert snødekket. I løpet av 20 minutter ble tre personer og en skredsekk funnet. Et par timer senere ble den siste savnede funnet med søkestenger. Klokka 9.50 den 16. april var alle omkomne hentet ut av skredområdet. Alle de omkomne ble funnet innenfor et område på 20X20 meter.

Flere skred i området

Ifølge rapporten kom det mye nedbør ulykkesdagen, og det var store lokale variasjoner. Skredet ble anslått til å være 50–70 meter bredt ved funnstedet. Letemannskapene karakteriserte skredet som middels stort. Mye av fjellsiden er det NGI kaller ideelt skredterreng, med 35–45 grader bratt i en svakt skålformet forsenking.

De to som overlevde turen observerte et ferskt naturlig utløst lite skred. Under leteaksjonen ble det også observert flere ferske skred i området, heter det i rapporten.

Samlet under bratt terreng

Da ulykken skjedde oppholdt gruppa seg i slakt terreng hvor man normalt er skredtrygg. De var samlet under bratt skredterreng da skredet løsnet.

– De oppholdt seg i et utløpsområde for skred, og derfor skjedde ulykken, heter det i rapporten fra NGI. I rapporten blir det anbefalt å holde avstand slik at ikke flere tas når skred blir utløst. Gruppa holdt seg samlet under bratt skredterreng da skredet løsner, skriver NGI.