Hopp til innhold

Stiller seg positiv til Trollheimen som nasjonalpark

Medlem av verneområdestyret for Trollheimen ønsker å kartlegge konsekvensene av å gjøre fjellområdet til en nasjonalpark.

Trollheimen

NASJONALPARK: Leder for verneområdestyret mener at om Trollheimen skal bli en nasjonalpark, må grunneiere være med i diskusjonen fra første stund.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

I dag har Trollheimen og Innerdalen status som landskapsvernområde, med to mindre naturreservat.

Fjellområdet grenser mellom Nordmøre og Sør-Trøndelag, og medlem av verneområdestyret, Randi Frisvoll, tror Trollheimen har godt av å få en nasjonalparkstatus.

– Jeg tror at tiden er inne for å se om vi kan gjøre det om til en nasjonalpark. Neste år er Trollheimen fjellområde 50 år, og jeg tror at dette kan gjøre det hele litt mer moderne og kanskje forenkle en del drift, forteller Frisvoll.

Vil se på fordeler og ulemper

Dersom Trollheimen skulle få en ny status, ønsker Frisvoll å se på hvilke konsekvenser dette kan ha.

Randi Frisvoll

Randi Frisvoll, medlem av verneområdestyret for Trollheimen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg vil gjerne ha en sak om dette, slik at vi kan få belyst fordelene og ulempene. Så kan styret se på om de vil sende det videre til grunneiere og brukere, og dermed sette det ut til høring, sier Frisvoll.

Men vil det ikke bli vanskelig for grunneiere, dersom det blir en nasjonalpark?

– Akkurat det er jeg usikker på, og det er derfor jeg vil ha en sak på det. Jeg vet at om det blir en nasjonalpark kan en søke om en del flere midler, som kan være en fordel for grunneierene. Jeg tror kanskje det ikke blir så store endringer for de.

– Grunneiere må involveres fra start

Slike forslag vil alltid være kontroversielle for verneinteresser, og grunneiere vil ofte stå mot hverandre. I Arendal i Aust-Agder var det flere diskusjonsrunder før den nå nyåpnede Raet nasjonalpark fikk sin status.

Lederen for verneområdestyret for Trollheimen, Ola T. Heggem, støtter i utgangspunktet en utredning av konsekvensene, men grunneierne må involveres fra første stund.

Ola T. Heggem

Ola T. Heggem, leder for verneområdestyret for Trollheimen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg advarer sterkt mot at vi setter oss politisk og bestemmer dette, uavhengig av hva grunneiere, brukere og lokalmiljøet ønsker seg, sier Heggem.

Heggem stiller seg positiv til forslaget, men understreker at ingen skal føle seg utelatt i eventuell diskusjon om tema.

– Jeg synes det er et spennende konsept, som kan gi flere muligheter og kanskje færre begrensinger. Men det er veldig viktig at vi får til en god prosess, der færres mulig føler seg overkjørt. Vi har sterke brukergrupper med sterke rettigheter i området. Det må være en tillit i dette her, sier Heggem.