Sterkt resultat i Volda

Volda kommune hadde et overskudd på 22,6 millioner kroner i 2016 etter avsetning til og bruk av fond. Høyere skatteinntekter og lavere pensjonskostnader enn beregnet er to viktige grunner til overskuddet. Volda fører seg dermed inn i rekken av flere kommuner i Møre og Romsdal som har oppnådd et godt resultat i 2016

Maria Ostojic, Rune Sjurgard og Andreea Belueta
Foto: Volda kommune