Sterke søkertal i Molde

Høgskulen i Molde er blant dei offentlege høgskulane og universiteta i landet som har størst auke i søkartala frå 2017 til 2018. 1155 personar ønskjer Molde som studiestad, og auken er på nesten 18 prosent. – For helsefaga er det historisk gode tal, og med unnatak av juss har alle studiane i Molde oppgang, seier
høgskuledirektør Gerd Marit Langøy.

Høgskulen i Molde
Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal