Sterk vekst på Vigra

Ålesund lufthavn, Vigra, er av flyplassane med sterkast prosentvise vekst i talet på reisande i januar. Det viser tal frå Avinor. I januar reiste over 80.000 passasjerar frå Vigra. Dette er ein auke på 8 prosent, samanlikna med januar i fjor.