NRK Meny
Normal

Sterk misnøye på Fjord1-fergene

Uro og frustrasjonen blant de ansatte på Fjord1-fergene er så sterk at en protestgruppe har sendt bekymringsmelding til styret i selskapet.

Ferge Molde-Vestnes

Det er sterk misnøye blant de ansatte på fergene. Fjord 1 hadde et overskudd på 111 millioner, men de ansatte har gått ned i lønn. Fergene på bildet er kun illustrasjon.

Foto: Aina Rødal / NRK

I bekymringsmeldingen står det at 18. mars fikk mannskapet beskjed om at Fjord1 hadde et overskudd på 111 millioner kroner for 2014. Likevel har mange ansatte gått ned i lønn.

– Folk er frustrert og bekymret. Frustrasjonen er fordi ting tar tid å løse og bekymringen handler om at folk går ned i lønn. Enkelte går ned med 6000 kroner lønn i måneden, sier Terje Hals i Fjord1 hovedtillitsvalgt i Norsk Sjømannsforbund.

Sterke ord

De tillitsvalgte har ikke vært involverte i brevet, og ifølge Hals er de imot enkelte av påstandene. Likevel er han fortvilet på vegne av mange i selskapet som mistrives på jobben.

– Blant mine så har folk reagert på hvordan overskuddet ble feiret samtidig som vår gruppe må tåle lønnsnedgang.

I brevet står det at rederiet har gått langt i sin målesetting om å få ned lønningene og at ansatte oppfordres til å dele ut sitt overtidsarbeid. Det brukes også uttrykk som arroganse hos ledelsen og foraktfull mannskapspolitikk.

– Det er sterke ord og uttrykk, men det koker ned til at enkelte føler seg forskjellsbehandlet og det har vi kanskje delvis blitt den siste tiden, sier Hals.

I bekymringsmeldingen står det også at tillitsmannsarbeidet har kollapset.

– Det å være tillitsvalgt har vært tungt de siste åra og vi har møtt lite forståelse hos ledelsen, men å kalle det arroganse er å dra det litt langt.

Løsninger

Stian Hårklau

Driftsdirektør i Fjord1, Stian Hårklau vil ikke kommentere kritikken i brevet.

Protestguppa har stilt sterke krav om at folk i ledelsen må gå fordi de ikke lenger har tillit. Tillitsvalgte og ledelsen snakket hadde i dag møte og diskuterte uroa.

– Vi har kommet frem til at det ikke må bli slik at vi om bord båtene går vi til angrep på hverandre og mobber og trakasserer ansatte som jobber ekstra. Vi må bli enige og finne felles løsninger.

Driftsdirektør i Fjord1, Stian Hårklau, vil ikke kommentere den sterke kritikken i bekymringsmeldinga

– Vi tar avstand på denne måten å jobbe på og vi skal behandle faglig uenighet dette internt. Så vi vil ikke gå nærmere inn på dette i det offentlige rom.