Sjokkbølgjer skal løyse ut skred

Klokka under helikopteret sender ut så sterk lyd at truande ras vil bli løyst ut. Vegvesenet brukar avansert teknologi for å sikre fjellovergangane.

Helikopter i Geiranger
Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Vegopning Geiranger

Vegen mellom Geiranger og Grotli blir opna for Vegvesenet sine folk.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
Truande skavl

Truande skavlar blir testa ved at klokka sender sjokkbølgjer av lyd inn i fjellet.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
Klokka som sender sjokkbølgjer inn i fjellet.

Klokka som blir brukt til løyse ut farlege skred.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
Kjell Haukeberg, Statens vegvesen

Kjell Haukeberg i Statens vegvesen kan konstatere at det var trygt i fjellet.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
Helikopter skal løyse ut skred.

Helikopteret i arbeid.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
Nils Bjørdal, konsulent Statens vegvesen

Nils Bjørdal har lang erfaring og er konsulent i Statens vegvesen. Han meiner det er viktig å bruke både ny teknologi og kjentfolk frå området for å finne ut om vegane er trygge.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Faren for snøskred er avgjerande for om vinterstengde fjellovergangar kan opnast for sesongen.

Difor tek vegvesenet stadig i bruk nye metodar for å finne ut om vegane er trygge.

Sjokktestar turistveg

Sjokkbølgjer av lyd vart i dag brukt for å sjekke snøskredfaren på den populære vegen mellom turistbygda Geiranger og Grotli.

Sjå levande bilde frå helikopterturen til slutt i saka.

Turistnæringa er som alltid utolmodige etter å få vegen opna, men brøytemannskapa får ikkje starte arbeidet før det er sikkert at det ikkje går ras.

Gamlefolket meiner at det er trygt nok, og det vil vi no teste ved hjelp av moderne teknologi, seier driftsleiar Kjell Haukeberg i Statens vegvesen.

Les også:

Ny teknologi

Den nye teknologien blir helsa velkomen, også av folk med lang fartstid i vegvesenet. Nils Bjørdal er konsulent med 45 års erfaring frå vegvesenet.

Før dagens test var han sikker på at vegen var trygg, og han viste seg å få rett.

– Det er viktig med ein kombinasjon av erfaring og ny teknologi. Då vert det veldig bra, trur eg, seier Bjørdal til NRK.

Og det kan gå mot rekordtidleg opning av vegen, for sjokkbølgjene klarte ikkje å løyse ut skred ved fjellovergangen i dag.

Sjå helikopterets fjellferd her:

Video Sjokkbølgjer i fjellet

Sjokkbølgjer i fjellet