NRK Meny

Sterk kritikk mot idefaserapporten

Holte Consulting, som har fått oppdraget med å kvalitetssikre saksbehandlinga i sjukehussaka er svært kritiske til idéfaserapporten. Måla er upresise, brukbare tomtealternativ kan vere oversett og økonomisk bereevne kan vere bygt på sviktande føresetnader, heiter det mellom anna i rapporten.