Stengt veg

Fylkesveg 655, Norangsdalen, på strekninga Ørsta-Tryggestad blir stengt frå klokka 11 på grunn av fare for ras. Det opplyser Statens vegvesen.