Stengt på Høgkjølen

E39, like nordaust for fylkesgrensa, er stengd ved Ellingsgården på Høgkjølen i Sør-Trøndelag.

Årsaka er bilberging. Eit vogntog står på tvers av vegen, melder vegmeldingssentralen.