Stengt for psykiatriske pasienter i jula

Både pårørende og fagpersoner reagerer på reduserte tilbud ved distriktspsykiatrisk senter i jula.

Vedtaket om å stenge distriktspsykiatrisk senter i Volda i jula uroa mange. Hjemmebesøk av fagfolk skal erstatte tilbudet, opplyser helseforetaket, men pårørende hevder det ikkje er godt nok.

Distriktspsykiatrisk senter i Volda er et godt og trygt sted når uro og angst plager brukerne. Vedtaket om å stenge senteret i jula uroer mange. Hjemmebesøk av fagfolk skal erstatte tilbudet, men pårørende hevder det ikke er godt nok.

Laurits Bjørdal

Laurits Bjørdal mener det er en dårlig løsning å stenge distriktspsykiatrisk avdeling i Volda i jula.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Jeg synes det er ille. De som har bestemt dette, jeg tror ikke at de forstår konsekvensene av det, sier Laurits Bjørdal i Landsforeningen for pårørende innenfor psykiatri.

Belastende for de pårørende

Det er de pårørende som må ta belastninga når det ikke finnes muligheter for innleggelse. I stedet skal fagpersoner reise hjem til folk i akutte situasjoner. Det er ikke bra nok mener pårørende.

– På ingen måte. Det er en veldig dårlig løsning og kanskje en dårlig nødløsning også. Vi kan tenke oss at en familie har gjort seg klar til jul, og så får far psykiske plager. Vi kan bare tenke oss hvor vanskelig det må være om det da skal komme en helt fremmed inn i stua, sier Bjørdal.

Redusert tjeneste i sårbar tid

Også i kommunen blir tjenestene redusert i julehelga, og fagpersoner er bekymret.

Elin Høydal Vatne

Elin Høydal Vatne sier at julen er en spesielt sårbar tid for mange.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Det er en spesielt sårbar tid for noen av våre pasienter. Så jeg tenker at dette forringer tjenestetilbudet som både vi i kommunen og spesialisthelsetjenesten gir til disse pasientene, sier Elin Høydal Vatne som er leder for rus og psykiatrisk helsetjeneste i Volda.

Helseforetaket mener det ikke er behov for sengeplasser i Volda i jula, og sier tilbudet er ivaretatt med åpne plasser ved andre psykiatriske institusjoner. De som blir rammet ser annerledes på det.

– Den ene pasienten har innfunnet seg med det. Den andre pasienten er for dårlig til å si noe om det slik det er i dag, sier Vatne.