Stengde vegar og fjellovergangar

Fleire fjellovergangar og andre vegar er framleis stengde etter at uvêret «Birk» herja med Sør-Norge. Både Sunndalsøra-Grøa og i Norangsdalen i Ørsta er vegen stengd på grunn av rasfare