Disse menneskene bremser vegutbygging

Menneskene på denne skissen bodde på Bergsøya på Nordmøre for opp mot fire tusen år siden. Fortsatt blir de tatt hensyn til når det skal lages ny rundkjøring ved bro- og tunnelprosjektet Krifast ved Kristiansund.

Steinalderboplass Krifast

Denne tegningen av Kari Støren Binns fremstiller steinalderboplassen ved Krifast. Tegningen er delvis basert på undersøkelser på stedet i 1989.

Foto: Kari Støren Binns/tegner

Det går mot slutten på bompengeperioden på fastlandssambandet ved Kristiansund. Bomstasjonen skal bort, og det skal bygges ny rundkjøring.

Men spor fra steinalderen sørger nå for at vegvesenet ikke får dure frem som de vil. Menneskene som bodde her har lagt igjen spor som det skal tas hensyn til.

Steinalderboplass Krifast

I dette området, nær broen, ligger den ene av boplassene.

Foto: Statens vegvesen
Per Bjørn Gjelsten

Per Bjørn Gjelsten i Statens vegvesen er prosjektleder.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK
Rundkjøring Krifast

Slik blir rundkjøringen, sett fra Bergsøysiden.

Foto: Statens vegvesen
Rundkjøring Krifast

Slik blir rundkjøringen, sett fra nordvest.

Foto: Statens vegvesen

– Det blir en relativt stor rundkjøring. Da kommer vi bort i de arkeologiske funnene etter en gammel boplass, sier prosjektleder Per Bjørn Gjelsten.

– Bilistene må betale

Krifast er et bompengeprosjekt. Selv om det går mot slutten av bompengeperioden, er det trafikantene som må betale for økte kostnader.

Utgiftene må betales av trafikantene. Trafikken har økt, og selve kryssløsningen på Bergsøya har blitt billigere enn planlagt. Det er ikke sikkert at vi trenger å utvide bompengetiden ytterligere, sier daglig leder i Fastlandsfinans, Arve Mjelva.

Fra yngre steinalder

Funnene var allerede kjent da Krifast ble bygget. Da unngikk man å berøre området. Når den store rundkjøringen skal bygges er dette trolig uunngåelig.

Det ble gjort undersøkelser her på 80-tallet, under planleggingen av Krifast-sambandet. Funnene stammer fra tiden opp mot yngre steinalder, forteller konstituert fylkeskonservator Kjersti Dahl.

Det er ikke bare boplasser som er funnet. I området er det også gravrøyser.

– Vi har funnet rester etter folkenes liv. Det er rester etter redskapsproduksjon og annet biologisk materiale. I dette tilfellet har vi funnet en del flint, sier Dahl.

– Det er vel ikke tvil om at dette kommer i konflikt med vegutbyggingen?

– Nei, det er det ikke noen tvil om. Alle kulturminner som er eldre enn 1537 er automatisk fredet. Utbygging krever dispensasjon. Riksantikvaren avgjør dette til slutt, men vi har gjort en vurdering av spørsmålet, sier Dahl.

Det blir utgravninger

Steinalderboplassen skal graves ut. Det kan føre til forsinkelser og økte kostnader for utbyggingen.

Det kan være spennende å få se hvordan de hadde det i den tiden. Men det kan føre til forsinkelser og økte kostnader. Vi håper på et fruktbart og godt samarbeid, og da trenger ikke dette å føre til store forsinkelser, sier Gjelsten.