Statsbudsjettønske fra Ålesund

Ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, mener det bør komme penger til planlegging av nytt fengsel på Sunnmøre i regjeringa sitt forslag til statsbudsjett.

Et nytt fengsel på Digerneset skal erstatte dagens fengsel i Ålesund sentrum som er lite og gammelt. Det er et sterkt behov for å komme i gang, sier Aurdal.

Eva Vinje Aurdal
Foto: Trond Vestre / NRK