Hopp til innhold

Statoil satsar milliardar på Aasta

Ei ny storsatsing for Statoil i nordområda blei tysdag markert. Planen for Aasta Hansteen-feltet er overlevert til Oljedirektoratet, og Statoil vil satse milliardar på ei storstilt industriutbygging.

Innbyggjarane på Aukra fekk i ettermiddag den endelege beskjeden om at Statoil vil satse milliardar på ei storstilt industriutbygging. Gassen frå Aasta Hansteen-feltet skal ilandførast på Aukra.

Tysdag blei Statoil sine planar for Aasta Hansteen-feltet overlevert til Oljedirektoratet i Oslo.

– Dette er ein stor dag for Statoil, slår Øystein Michelsen fast.

– Vi tek eit nytt viktig skritt nordover. Vi styrkar driftsmiljøet vår i Harstad, der dette feltet skal drivast frå.

Michelsen er direktør på norsk sokkel i Statoil. I dag overleverte han og Statoil planane for Aasta Hansteen-feltet til Oljedirektoratet.

Dagen markerer Statoil si nye storsatsing i nordområda.

Marie Hauge: Portrett av Aasta Hansteen, 1903.

Portrett av Aasta Hansteen i 1903. Ho var ein norsk malar, forfattar og kvinneforkjempar.

Foto: Nina Skurtveit / NRK

Gassleidning frå nord til Aukra

Og det er inga lita satsing.

Om lag 60 milliardar kroner blir investert i ein gigantisk flytande plattform og ei 500 kilometer lang gassrøyrleidning frå feltet til Nyhamna i Aukra.

– Det er ein såkalla Spar-plattform. Det er ein stor ståltank forankra på 1300 meters vassdjupne. Det er den første store plattform-djupvass-utbygginga på norsk sokkel, fortel Michelsen til NRK.

Aasta Hansteen-feltet kjem i drift mot slutten av 2017, og skal vere i produksjon i fleire tiår.

Plattform på Aasta Hansteen-feltet

Plattform på Aasta Hansteen-feltet.

Foto: Aker Solutions

– Handterer risikoen

Feltet ligg derimot nære sårbare felt i Lofoten.

– Det vil alltid vere ein risiko, men vi meiner vi kontrollerer og handterer denne risikoen på ein forsvarleg måte, avsluttar Statoil-direktøren.

Gassen frå Aasta Hansteen-feltet blir ført til Nyhamna i Møre og Romsdal. Truleg vil også fleire felt hekte seg på leidningen.

Sjå og høyr historie om Aasta Hansteen, Nyhamna og Aukra under:

Nyhamna i Aukra skal ta imot Aasta Hansteen-gassen. Ringverknadene er store næringslivet. Petroleumsfylket Møre og Romsdal blir styrka. Sjå historie frå Nyhamna i Aukra her.