Hopp til innhold

Statnett selger gasskraftverket på Tjeldbergodden

Statnett mener det ikke lenger vil være bruk for det mobile reservegasskraftverket på Tjeldbergodden i Aure og har derfor satt i gang en prosess for å selge kraftverket.

Mobilt gasskraftverk Tjeldbergodden

Gasskraftverket på Tjeldbergodden var omstridt. Nå gjør Statnett det klart at de vil selge det.

Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Frykt for kraftmangel og svært høye strømpriser i Midt-Norge som følge av kraftsituasjonen i 2002/2003, gjorde at Statnett satte i gang tiltak for å kunne håndtere svært anstrengte og kritiske situasjoner.

De to reservegasskraftverkene på Tjeldbergodden i Aure og Nyhamna i Aukra var blant tiltakene som ble satt i verk for å kunne møte slike situasjoner.

Rasjonering svært lite sannsynlig

Nå viser en rapport som Statnett har levert til NVE at kraftbalansen og nettkapasiteten er bedret og at sannsynligheten for rasjonering og bruk av slike tiltak er svært lav, skriver Statnett på sin egen nettside .

Det betyr at tiltakene ikke blir videreført og Statnett vil derfor selge reservegasskraftverket på Tjeldbergodden.

Ikke minst bidrar den nye kraftlinja mellom Sogn og Ørskog til at sannsynligheten for rasjonering i Midt-Norge er like lav som i resten av landet

.– SAKS-tiltakene er kostbare, og dette tydeliggjør hvor viktig utbyggingsprosjektene er for kraftsystemet og forsyningssikkerheten. Samtidig har tiltakene vært en viktig beredskapsfunksjon, som vi heldigvis ikke har måttet benytte oss av, sier konserndirektør Øivind Rue.

– Malte fanden på veggen

Reservegasskravtverkene har vært svært omstridte. Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken er svært kritisk til de tiltakene som ble iverksatt.

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, er svært kritisk til at reservegasskraftverkene ble etablert.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Her har Statnett malt fanden på veggen da de beskrev kraftkrisen i Midt-Norge for noen år siden. Statnett burde visst bedre. Vi var blant dem som sa at det ikke er hold i påstanden deres om kraftkrise. Det har vært en massiv sløsing av penger, sier Haltbrekken til Teknisk Ukeblad.

Reservegasskraftverket på Nyhamna blir opprettholdt inntil videre. I følge Statnett har dette en tilleggsfunksjon knyttet til hendelser på forbindelsen Viklandet-Fræna, og blir sett i sammenheng med en planlagt konseptvalgutredning for tosidig forsyning til Nyhamna.

En eventuell salgsprosess for dette anlegget vil derfor ikke settes i gang før denne er avklart, skriver Statnett på sin nettside.