Statlige arbeidsplasser MR

 • For få statlege arbeidsplassar

  Frank Sve (Frp) meiner politikarane i fylket må bli flinkare til å skaffe statlege arbeidsplassar. Møre og Romsdal har 4 000 færre statlege arbeidsplassar enn landssnittet. Han meiner fogderistriden i fylket må leggast død, for å lukkast i dette arbeidet.

  Frank Sve
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Får flere statlige arbeidsplasser

  Molde får flere statlige arbeidsplasser når utdanningsdirektoratet flytter arbeidsplasser ut av Oslo. Deler av kunnskapssektoren skal legges om, og 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo. Blant annet vil Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen bli slått sammen fra årsskiftet. Direktoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men også virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

 • Grønt lys for Regionalt senter

  Nordmøre Regionråd – ORKide gikk i dagens regionrådsmøte inn for å videreføre prosjektet Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling i Kristiansund. Regionrådet har videre vedtatt at arbeidsgruppen skal innlede et arbeid i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune med sikte på etablering av statlige arbeidsplasser på Nordmøre.

  ORKide – Nordmøre Regionråd
  Foto: Privat
 • Vil ha UDI til Kristiansund

  Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum vil plassere nye arbeidsplassar i UDI på Nordmøre.

  Senterpartiet har sett seg lei på at Nordmøre stadig tapar i kampen om nye statlege arbeidsplassar.

  I løpet av det siste halvåret har UDI fått fleire hundre nye stillingar.

  Difor vil Slagsvold Vedum presse regjeringa til å plassere blant anna juristar og saksbehandlarar i Kristiansund.

 • Guttelvik går inn for Kristiansund

  Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik går inn for å få politimeisteren til Kristiansund.

  Han meiner fylkesutvalet bør råde Politidirektoratet til å ta omsyn til ei jamnare fordeling av statlege arbeidsplassar når dei vel lokalisering av administrasjonsstad for det nye Møre og Romsdal politidistrikt.