Statens tilbud til bøndene

Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret er en milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år. Tilbudet har en totalramme på 410 millioner kroner, etter det NTB erfarer. Det er mer enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men altså langt unna årets krav på 1,45 milliarder kroner.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal