Startet kartlegging av kultukroner

Denne uka startet det omfattende kartleggingsprosjektet som skal finne ut hva hvor mye penger de som går på ulike spel i Møre og Romsdal legger igjen lokalt i kroner og øre. Det er fylkeskultursjefen i Møre og Romsdal, Heidi-Iren Wedlog Olsen som har satt i gang prosjektet. – Dette er viktig for det vil gi oss kunnskap om hva kultur faktisk betyr også for verdiskapning, sier Olsen.

Heidi-Irene Wedlog Olsen, fylkeskultursjef i Møre og Romsdal
Foto: Eirik Haukenes / NRK