Startet gjenoppliving på død pasient for å være høflig

En legevaktlege på Nordmøre er klaget inn til helsetilsynet etter at han startet gjenoppliving på en pasient som trolig hadde vært død i en time. Legen har forklart at det var av respekt for de pårørende.

Da legevaktlegen kom hjem til pasienten, var allerede en ambulanse kommet til stedet. Pasienten ble vurdert som død både av annet helsepersonell og pårørende. Likevel satte legen i gang hjerte og lungeredning. Han har forklart at de pårørende kunne oppfatte det som negativt og uhøflig, hvis ikke legen foretok seg noe.

– Undertegnede starter HLR bare for å vise pårørende respekt. Konen og datteren var så fornøyd med arbeidet og takket undertegnede, skriver legen i sin redegjørelse til Fylkesmannen.

Klaget

Helsepersonellet som var på stedet reagerte på at det ble satt i gang livredning. Pleie og omsorgstjenesten i kommunen klaget saken inn til Fylkesmannen. Legen har tidligere i år fått begrenset autorisasjonen sin i forbindelse med en annen tilsynssak. Det betyr at han har fått fortsette som lege, under faglig veiledning.

Legen fikk autorisasjon som lege i Norge for sju år siden.

Cato Innerdal, assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal .

Cato Innerdal er assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal.

Kunne fått hjerneskade

De pårørende har i sin forklaring sagt at de ikke var av samme oppfatning som legen. At han begrunner livredningen med at det kunne oppfattes negativt eller uhøflig å ikke foreta seg noe, mener Fylkeslegen vitner om dårlig vurderingsevne og ikke i tråd med god praksis.

Fylkeslegen vurderer at å starte hjerte og lungeredning på en pasient som har hatt sirkulasjonsstans over så lang tid, er uforsvarlig. Pasienten ville mest sannsynlig fått omfattende hjerneskader hvis han ble gjenopplivet.

– Dårlig dømmekraft

Fylkeslegen mener dette vitner om mangelfull medisinfaglig innsikt hos legen.

– Det å starte hjerte og lungeredning lang tid etter at pasienten er erklært død av annet helsepersonell, vitner om dårlig dømmekraft, sier Cato Innerdal, som er assisterende fylkeslege.

Fylkeslegen stiller spørsmål om legen er egnet til å utøve jobben, med tanke på tidligere tilsynssaker og at han har begrenset autorisasjon. Saken blir sendt videre til Statens helsetilsyn for vurdering.