Starter nytt studium i legemiddelhåndtering

De 40 studentene er ansatt i kommunehelsetjenestene i hele fylket, og en viktig del av studiet er at de skal drive med forbedringsarbeid på sine egne arbeidsplasser.

Helsepersonell med båre

Sykepleiere og vernepleiere, hovedsakelig de med arbeidssted fra kommunehelsetjenesten eller eldreomsorg vil bli prioritert ved opptak til legemiddelhåndtering.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Linda Nygård

Linda Nygård forteller at det har vært stor interesse for studiet.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Et nytt studium i legemiddelhåndtering starter tirsdag i Kristiansund. Studiet er et samarbeid mellom Sykepleierhøgskolen i Molde og Utviklingssenteret i Kristiansund.

– Studiet handler både om kunnskap om legemidler og rutiner ved håndtering av legemidler. Alt vi trenger for å følge de forskriftene og lovene som finnes på feltet, sier Linda Nygård er rådgiver ved Utviklingssenteret for sykehjem i Møre og Romsdal.

Må være tilknyttet en arbeidsplass

Det kreves av studentene at de er knyttet til en arbeidsplass, og studentene vil også bli vurdert etter hva de får utrettet på egne arbeidsplasser.

– Det er for at de skal være tilknyttet en arbeidsplass hvor de kan gjøre en endring enten i rutiner eller i opplæring. De skal gjøre et forbedringsarbeid og vi lærer dem systematiske måter å gjøre forbedringsarbeidet på.

Sykepleiere og vernepleiere, hovedsakelig de med arbeidssted fra kommunehelsetjenesten eller eldreomsorg vil bli prioritert ved opptak. Det vil være en fordel om flere studenter kommer fra samme arbeidsplass, men dette er ikke et krav, står det på Høgskolesenteret i Kristiansund sine nettsider.

Stor interesse

Nygård forteller at studentene kommer fra hele fylket og at interessen har vært stor.

– Vi har vært helt overveldet over interessen for faget, sier Nygård.