Startar opp att produksjon

Hydro sitt aluminium-raffineri Alunorte i Brasil har fått løyve av styresmaktene i landet til å starte halv produksjon att. Hydro sa sist veke at stenginga i verste fall kunne føre til stopp i produksjonen ved norske aluminiumsverk, deriblant Hydro i Sunndal.