Stans i produksjonen

Utfordringer med designet på de nye Kystrutene, som etter planene skal trafikkere Bergen- Kirkenes fra januar 2021, gjør at produksjonen ved det spanske verftet Barreras er stoppet. Det skriver Havila Kystruten i ei pressemelding. Designproblemene er knyttet til vekt og dypgang. Barreas bygger to av de fire skipene som skal leveres. Sunnmørsposten siterer spanske aviser på at deler av grunnen til produksjonsstoppen også har vært manglende betaling. Styreleder Per Sævik sier til NRK at finansieringen nå er på plass, og at grunnen til at betalingen ble forsinket var at de ventet på garantier fra det spanske garantiinstituttet. I Tyrkia, der de to andre skipene bygges, fortsetter byggingen selv om de kan måtte gjøre designjusteringer. – Vi håper det ikke tar for lang tid før vi har fremdrift også i Spania, sier Sævik.

Havila Kystruten
Foto: Havila Kystruten