Stabile tall for kongeørn

Det var like mange kongeørnhekkinger i år som i fjor, med én unge mer i de overvåkede intensivområdene. – I år er det registrert 43 vellykkede hekkinger av kongeørn. Det er samme antall som i fjor, men tre færre enn i 2016. Totalt 48 unger var eldre enn 50 døgn, og det er én mer enn i fjor og seks færre enn i 2016, forteller Mari Tovmo i Rovdata.

Kongeørn
Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK