Sportsbilar stoppa

Politiet har stansa tre køyretøy på ferjekaia i Molde, etter fleire meldingar om uaktsam køyring av utanlandske sportbilar i området. Dei deltek på arrangementet Atlantic Road Trip 2019, og politiet har bede dei om å følgje trafikkreglane.