Spør om helseforetak-flytting

Fylkestingspolitiker Kristin Sørheim har sendt skriftlige spørsmål til Helse Midt-Norge om hvordan man kan gå frem hvis man vil at sykehuset i Kristiansund skal ligge under et helseforetak i Trøndelag i stedet for å ligge under Helse Møre og Romsdal. Brevet ligger i sakspapirene til styremøtet i Helse Midt-Norge på fredag. Sørheim spør videre om en slik eventuell flytting av sykehuset til et annet helseforetak vil sikre at funksjoner som er der i dag, inkludert fødeavdelingen, forblir ved sjukehuset.

Kristin Sørheim
Foto: Trond Vestre / NRK