Fokus: Mørebispen meldte seg ut av presteforeninga mot vigsling av likekjnnede - hun fikk det som hun ville. Men sitter igjen med et splittet bispebømme og ønsket om at homofile ikke skal føle aseg annenrangs i kirka

Splittet bispedømme for biskopen

Fokus: Mørebispen meldte seg ut av presteforeninga mot vigsling av likekjnnede - hun fikk det som hun ville. Men sitter igjen med et splittet bispebømme og ønsket om at homofile ikke skal føle aseg annenrangs i kirka