Politiet rykket ikke ut til dødsulykke før etter åtte timer – nå får de kritikk

Da båten gikk på en holme like ved Ålesund sentrum tok det åtte timer fra politiet fikk melding om en mulig ulykke til de rykket ut. Nå får de kritikk fra Spesialenheten.

Tyskholmen

OMKOM: En mann omkom etter at han falt ut av en båt som kjørte inn i Tyskholmen i Ålesund i fjor. Båtfører er nå tiltalt for uaktsomt drap.

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Klokken 00.24, natt til søndag den 22. oktober i fjor, ringte en kvinne politiet og fortalte hun hadde hørt et smell ute på Borgundfjorden. Meldingen ble ikke kategorisert som noe nød av politibetjenten som tok imot meldingen.

Slik ser fritidsbåten ut etter krasj med Tyskholmen i Ålesund

TILTALT: Mannen som kjørte båten da Ronny Røbekk (47) fra Sula omkom i oktober i fjor er nå tiltalt for uaktsomt drap.

Foto: Nils-Atle Sundnes

Åtte timer senere fikk politiet inn en ny melding om en båt som gikk i ring ute i fjorden. En leteaksjon ble iverksatt, der en mann ble funnet omkommet.

Både varsleren og andre har i ettertid kritisert politiet for at de ikke reagerte, og før jul satte Spesialenheten for politisaker i gang undersøkelser av saken på eget initiativ.

Brudd på tjenesteplikt

I sin konklusjon sier Spesialenheten at politibetjenten som tok imot den første meldingen har brutt sin tjenesteplikt som operatør.

– Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonen ikke oppfattet alle opplysningene som ble gitt av melder. Det mente Spesialenheten utgjorde brudd på tjenesteplikt, sier påtaleansvarlig Camilla Lie til NRK.

De har konkludert at dette bruddet ikke er grovt.

Spesialenheten kan ikke se at politibetjenten har opptrådt svært klanderverdig og at det er grunnlag for sterk bebreidelse. I vedtaket er det lagt vekt på at operatøren skulle foreta krevende vurderinger på kort tid i en travel arbeidssituasjon.

Saken har blitt henlagt og politiet vil ikke få straff.

Fikk ikke med seg riktige opplysninger

Ifølge politibetjenten, som tok imot denne meldingen, ble det ikke oppfattet at kvinnen hadde vært et vitne til ulykken. I konklusjonen til Spesialenheten står det at det ikke var relevant for politibetjenten da å ta frem instruksverket for håndtering av ulykker på sjø.

Politibetjenten skal også ha forklart til Spesialenheten at meldingen kom inn i den mest hektiske tiden av vakten. Politibetjenten hadde ikke oppfattet at det ble gitt opplysninger om motorlyd forut for smellet, som kvinnen ringte inn om.

Hadde operatøren fått med seg denne opplysningen, ville operatøren ha varslet informasjonen videre til nødetater, står det i vedtaket.

Noen dager etter ulykken innrømte leder for operasjonssentralen i Møre og Romsdal at de burde ha aksjonert på den første meldingen.

Operatøren skal ha vært opptatt med å finne ut hvor på kartet melderen mente smellet kom fra, som kan ha tatt oppmerksomheten bort fra det som ble opplyst.

Spesialenheten konkluderer med at politibetjenten ikke stilte tilstrekkelig oppfølgingsspørsmål for å forsikre seg om at hun hadde fått med seg all relevant informasjon fra kvinnen som ringte inn.

Enig i kritikken

Politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt er enig i kritikken som har blitt gitt og forteller at kritikken var forventa.

Ingar Bøen

Politimester Ingar Bøen ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Foto: Lars Ivar Nordal / NRK

– Vi gikk gjennom rutinene våre etter at saken skjedde. Da fikk lederen av den avdelingen beskjed om å gå gjennom dem og se om det var noe vi kunne gjøre for å hindre at noe slikt ville skje igjen, sier Bøen.

Saken har ikke fått konsekvenser for politibetjenten som tok imot meldingen. Bøen presiserer at politiet gjør det de kan for at alle som ringer inn, ikke skal føle at de ikke blir tatt på alvor.

– Målet vårt er at folk som ringer til politiet skal føle seg trygge. Så er det slik at av og til gjør man en feil, det ønsker vi ikke, men av og til gjør vi en feil. Det vi jobber med er å gjøre så lite feil og små feil som mulig.