Spent på kulturministeren

Direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum meiner det er svært viktig kven som blir kulturminister i den nye regjeringa. Grepstad meiner Jeløya-plattforma manglar ein offensiv opplæringspolitikk i både nynorsk og bokmål. Han etterlyser også betre språkopplæring for innvandrarar og flyktningar i nynorskområde.

Ottar Grepstad
Foto: Nynorsk kultursentrum