Politidirektøren refses av Sp for regelbrudd

Politidirektør Odd Reidar Humlegård tok innersvingen på Stortinget da han la fram listen over politiets tolv nye hovedseter, mener Senterpartiet.

Jenny Klinge
Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Justispolitisk talskvinne Jenny Klinge er kraftig provosert over Humlegårds pressekonferanse onsdag.

Hun viser til at Stortinget dagen etter skulle ta stilling til om Politidirektoratet rent faktisk har anledning til å avgjøre hvor hovedsetene for de nye politidistriktene skal ligge.

Justiskomiteen har hatt til behandling et representantforslag fra Senterpartiet om at det ikke er Politidirektoratet, men Stortinget som skal avgjøre hvor politimestrene skal sitte, sier Klinge til NTB.

Bryter regler

Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård tok innersvingen på Stortinget mener SP.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Klinge sier forslaget ble fremmet fordi regjeringen bryter egne retningslinjer ved å overlate spørsmålet om lokalisering av statlige arbeidsplasser til en underliggende etat.

– Når regjeringa ikke selv tar ansvaret for å bestemme lokaliseringa, mener vi at Stortinget må gripe inn og sørge for politisk behandling, sier Sp-representanten, som viser til at det dreier seg om veldig mange arbeidsplasser.


– I tillegg til politifaglige vurderinger må også andre hensyn tas med i vurderinga, som fordeling av statlige arbeidsplasser og utviklingstrekk i regionen, sier Klinge.

Til tross for at Sp ikke har flertall for forslaget, mener hun Politidirektoratet utviser manglende respekt for Stortinget ved å presentere sin avgjørelse før et endelig vedtak er truffet.

Skuffelse

De store byene vant, men politidirektør Odd Reidar Humlegård kom også med overraskelser da listen over de nye distriktenes hovedseter ble presentert onsdag.

I det nye politidistriktet Øst har Ski gått av med seieren. Politidirektoratet ønsket å legge hovedsetet til Sarpsborg. Samtidig ble Tønsberg nytt hovedsete i Sør-Øst og slo ut både Drammen, Skien og Hønefoss. I høringsrunden var Drammen foretrukket av Politidirektoratet.

– Flere steder ble beslutningen møtt med skuffelse, noe Humlegård uttrykte forståelse for. Det er stort engasjement for hvor de nye hovedsetene skal ligge både i etaten og lokalsamfunn ulike steder i landet. Mange har kjempet for sin by, og det er uunngåelig at noen blir skuffet, sa han.

Han understreket at beslutningen ikke innebærer at alle fagmiljøer skal samles på ett sted, samtidig som han framholdt at publikum i første omgang vil merke lite til endringene.

– De vil finne oss på samme sted som før og kunne kontakte oss
på samme måte som før, sa han. (©NTB)