Hopp til innhold

Sp-politiker mener førerkortbeslag rammer hardere i distriktet

Magnhild Vik (Sp) vil ikke samtykke i beslag av førerkort fordi hun er bonde og avhengig av å kjøre traktor.

Magnhild Vik

Magnhild Vik er gruppeleder for Senterpartiet i Rauma og avhengig av å kjøre traktor for å drive gården sin. Magnhild Vik vant også TV2-programmet Farmen høsten 2014.

Foto: Frode Berg / NRK

Åndalsnes Avis skriver onsdag om Senterpartiets gruppeleder i Rauma som 2. påskedag ble tatt med 103 km/t i 80-sona.

– Jeg skulle kjøre datteren min til ei venninne i nabobygda, og på et langt fint strekk kom jeg bak en bil med henger. Da tenkte jeg at jeg kjører bare forbi. Det var tørt og fint og oversiktlig, sier Vik til NRK.

Der sto UP og vinket henne inn. På grunn av at Vik hadde seks prikker fra før, førte de tre ekstra prikkene til førerkortbeslag.

Avhengig av førerkortet

Vik synes det er uheldig for henne at hun mister førerkortet fordi hun er avhengig av førerkort for å drive gården. Hun mener samme problemstilling gjelder for yrkessjåfører.

– Jeg kan ikke la være å gjøre arbeidet jeg må gjøre i våronna. Jeg er avhengig av å kjøre traktor, ellers må jeg leie inn noen som kan gjøre det. Å finne noen som er kompetent til å kjøre traktor med landbruksredskaper, og som er villig til å jobbe de timene jeg gjør, mener jeg er umulig på så kort varsel.

– Men skal ikke reglene være like?

– Når man har kjøring som levebrød mister man inntektsgrunnlaget, man mister jobben, og hvis man mister det for en lang periode, da får det katastrofale økonomiske konsekvenser.

Ifølge Vik blir ikke straffen lik for en person som jobber på et kontor og kan ta kollektivtransport.

– Den personen får det samme problemet med å skysse unger og være med på andre aktiviteter, men konsekvenser blir større for yrkessjåfører.

– «Skal bare forbi»

Hun understreker at hun er klar over at reglene er sånn, og ser at hun nok burde ha passet seg når hun var ute og kjørte.

– Men av og til har man det travelt, og skal bare forbi, og da skjer det. Jeg tror det gjelder mange at de har kjørt for fort, men mitt problem er at jeg ble stoppet og ble tatt i kontroll. Jeg får bare argumentere for hvorfor jeg må ha tilbake sertifikatet mitt.

Hun sier hun er klar over at fartsgrenser er til for å holdes.

– Jeg hadde kanskje klart å kjøre forbi i 80 km/t men da mener jeg at man oppholder seg uforholdsmessig lenge i motsatt kjørebane.

– De som kjører under fartsgrensa også har et ansvar for å opprettholde trafikkflyten. De kan ikke ligge 10 eller 20 km/t under, for da oppstår det også farlige situasjoner.

– Rammer folk i distriktene hardere

Hun sier at det rammer de som bor i distriktene hardere hvis de mister lappen.

– Vi har ikke et kollektivtilbud. Det får helt andre konsekvenser og større økonomiske konsekvenser enn for dem som har trikk, buss og tog som de kan bruke.

Hun mener de som bor i distriktet kjører lenger og er mer avhengig av bil.

– Det blir en vanskeligere hverdag. Men hva som bør gjøres, om det er urettferdig eller ikke, det vet jeg ikke. Men det får store konsekvenser for meg.

– Burde ikke bli overrasket over å miste lappen

Erik Hartmann

Erik Hartmann i Trygg Trafikk sier trafikkreglene må være like for alle.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

Erik Hartmann i Trygg Trafikk sier at det burde ikke komme som en overraskelse på Vik at hun mistet lappen.

– Når farten er 103 km/t på utstyret til politiet, med de marginen som er inne der, og man har prikker, så ville ikke dette kommet som en overraskelse på meg dersom jeg mistet førerkortet. Det er gratis å kjøre lovlig, sier Hartmann.

Han vil ikke uttale seg om det er en urimelighet i sanksjonen for Vik i forhold til andre, men mener det blir et problem om ikke alle skulle bli behandlet likt i forhold til trafikkreglene.

– Vi aksepterer ikke forbikjøring i høy hastighet

Tor Magne Kalland

Tor Magne Kalland er distriktsleder i Utrykningspolitiet (UP).

Foto: UP

Tor Magne Kalland, distriktsleder i UP, sier at han ikke kjenner denne saken og at han uttaler seg på generelt grunnlag. Han sier at UP ikke skiller på om folk er yrkessjåfører eller ikke når de beslaglegger førerkort.

– Men saken følges opp av en politijurist som vurderer inndragning og inndragningstid.

– At man argumenterer med at man brøt fartsgrensen for å komme forbi, hvordan vurderer dere det?

– Vi vurderer de stedlige forholdene der vi har kontroll. Vi kan ikke akseptere forbikjøringer i høy hastighet. At man foretar en kontrollert forbikjøring er en ting, men at man overskrider fartsgrensa med 23 km/t det kan vi ikke akseptere i forhold til å reagere på den typen kjøring.

– Vurderer dere hvor folk bor i landet når dere vurderer førerkortbeslag?

– Det er ingen forskjell på det, og det bør det heller ikke være.