Sp-ordførere: – Ap må gi svar på hva slags inntekter kommunene skal ha

Senterparti-ordførere i Møre og Romsdal er frustrert over at regjeringa kommer med et høringsforslag om nytt inntektssystem bare få måneder før kommunene skal ta stilling til sammenslåing.

Geir Inge Lien og Jan Ove Tryggestad
Foto: Trond Vestre / NRK

Forslaget betyr at mange kommuner vil gå kraftig i minus dersom de fortsetter som nå.

Tirsdag møter flere av Senterparti-ordførerne i Møre og Romsdal partileder Trygve Slagsvold Vedum i Stranda for å diskutere kommunereformen.

Usikkerhet

Regjeringa sitt forslag har skapt usikkerhet, sier Senterparti-ordfører Jan Ove Tryggestad i Stranda.

– Ja, jeg oppfatter det slik. Når jeg har samtaler med andre ordførere også utenfor mitt egen parti så opplever de fleste kommuner usikkerhet i forhold til fremtidig økonomi, sier Jan Ove Tryggestad.

Eideordfører Egil Strand og Frænaordfører Tove Henøen

Ordfører Egil Strand (H) i Eide og ordfører Tove Henøen (Sp) diskuterer vegen videre.

Foto: Gunnar Sandvik

I Møre og Romsdal har fylkesmannen pålagt kommunene å gjøre et retningsvalg innen 1.februar. Deretter skal kommunene forhandle om en intensjonsavtale om sammenslåing til nye kommuner. Rundt påske blir det avklart om disse forhandlingene vil gi resultater.

Men de som kunne tenke seg å fortsette som i dag fikk seg et slag i ansiktet da konsekvensene av regjeringa sitt forslag til inntektsmodell ble lagt på bordet. Forslaget betyr at mange kommuner vil gå kraftig i minus.

Uheldig

Senterparti-ordføreren i Vestnes, Geir Inge Lien, tror mange opplever dette som et press.

– Det er ikke noe tvil om at dette bidrar til at kommunestyrerepresentantene føler et ansvar og dermed trenger å få et svar fra Stortinget om hvordan dette skal bli, sier Geir Inge Lien.

– Jeg synes det er uheldig at dette kommer midt oppe i en prosess. Dette burde ha kommet mye før. Inntektsmodellen burde har vært lagt før en gikk inn i disse forhandlingene, sier Vestnes-ordføreren.

– Ap må på banen

Ordførere og rådmenn i diskusjon

Ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp) til venstre i diskusjon om kommunesammenslåing.

Foto: Trond Vestre

Men misnøye fra Senterparti-ordførere er lite verdt dersom Senterpartiet ikke har støtte i Stortinget. Da betyr det langt mer hva Arbeiderpartiet vil gjøre når den fremtidige inntektsmodellen skal behandles i Stortinget. Ett av spørsmålene er hva partileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjøre for å påvirke Arbeiderpartiet. Dersom regjeringa vil ha et bredt forlik i Stortinget må de ha med Arbeiderpartiet.

– Så langt oppfatter jeg Arbeiderpartiet som veldig usynlig i denne debatten så jeg forventer at de snarest kommer på banen. Vi andre er iallefall avhengig av å vite hvor Arbeiderpartiet står i forhold til regjeringa sitt notat, sier Jan Ove Tryggestad.

– Forventer du at din egen partiledelse vil presse Arbeiderpartiet i dette spørsmålet?

– Ja, helt klart. De må komme på banen raskt. Vi må vite hvordan vi skal forhold oss til Arbeiderpartiet i dette spørsmålet fremover, sier Geir Inge Lien.