Sp-ordførere valgte andre enn Ap – bryter med partiledelsens linje

Etter valget i fjor har Senterpartiet skaffet seg ordføreren i mange kommuner gjennom et samarbeid som bryter med den nasjonale politikken. Det viser en kartlegging NRK har gjort.

Senterparti-ordførerne Jan Ove Tryggestad i Stranda og Odd Jostein Drotninghaug i Sykkylven forhandler om sammenslåing

Både ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad, og ordføreren i Sykkylven, Odd Jostein Drotninghaug, valgte borgerlige samarbeid etter valget i fjor.

Foto: Trond Vestre / NRK

NRK har undersøkt de 131 kommunene der Senterpartiet har fått ordføreren. I over halvparten av disse var det allianser med andre partier enn Arbeiderpartiet som ga Senterpartiet ordføreren.

Nasjonalt er Senterpartiet enig med Arbeiderpartiet om å danne ny regjering i 2021. Det rød-grønne samarbeidet mellom de to partiene har vart siden 2005. Men i kommune-Norge var tendensen at Senterpartiet valgte bort Arbeiderpartiet.

– Lokalt kan Senterpartiet samarbeide i begge retninger. Men vi er fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med Høyre i forrige periode så det var naturlig å fortsette, sier Geir Inge Lien som ble gjenvalgt som ordfører i Vestnes i Møre og Romsdal etter å ha inngått avtale med Høyre, Frp og KrF.

– Dette er litt overraskende

Johannes Bergh, valgforsker

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Nasjonal ideologi spiller gjerne en mindre viktig rolle i lokalpolitikken. Det betyr at du kan få allianser lokalt som vil være utenkelig på nasjonalt nivå.

Men valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning mener oversikten over hvem Senterpartiet samarbeider med lokalt, er interessant.

– I lokalpolitikken kan man gjerne samarbeide på tvers. Men det vi ser her er litt påfallende og litt overraskende. Det er et uttrykk for at Senterpartiet ikke bare er et rød-grønt parti. De har en lang historie som et sentrumsparti og et borgerlig parti, sier valgforskeren.

– Lokale sakene avgjør

Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier dette er uproblematisk. Han mener det er helt naturlig at partiet gjør andre valg lokalt enn nasjonalt.

Vedum og norgeskart

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kunne juble etter valget i fjor. Han mener de lokale alliansene partiet har valgt, er uproblematisk.

Foto: NTB SCANPIX / NRK (ILL.)

– Det er de lokale sakene som avgjør. I min egen hjemkommune var vår hovedsak å styrke de lokale skolene i hele kommunen mens Arbeiderpartiet skapte usikkerhet rundt dette. Derfor ble Senterpartiet hovedutfordreren til Arbeiderpartiet. Dette er klassisk lokalpolitikk, sier Slagsvold Vedum.

Verken partilederen, valgforskeren eller lokale senterpartipolitikere tror de lokale alliansene bærer bud om et snarlig skifte i den nasjonale politikken. Senterpartiet er bundet til den rød-grønne masten, sier valgforsker Johannes Bergh.

Grunnfjellet

I sunnmørskommunen Stranda gjorde Senterpartiet er brakvalg. Jan Ove Tryggestad ble gjenvalgt som ordfører og valgte denne gangen Høyre som partner. Under skjorta banker det et borgerlig hjerte. Tryggestad advarer mot å endre den nasjonale politikken nå, men er spent på hva som blir kursen på lengre sikt.

– Grunnfjellet i Senterpartiet har ikke gitt noen evigvarende løfter. Pr. dags dato er Arbeiderpartiet vi har samarbeidet med. Men både undertegnede og mange andre i Senterpartiet er sentrum-høyre orientert og vil være det i fremtiden også.