NRK Meny
Normal

Trur sjukehussaka har gitt Sp-framgang

Sp ser ut til å gjere eit brakval i Kristiansund. Senterpartiet går fram 21,7 prosentpoeng

 Maritta Ohrstrand

Maritta Ohrstrand er førstekandidat for Kristiansund Sp.

Foto: Privat

Vallogo

Maritta Ohrstrand, førstekandidat i Kristiansund Sp, er svært fornøgd med resultatet så langt.

– Det er formidabelt. Det er veldig gledeleg for oss å sjå eit slikt resultat, seier ho.

I Kristiansund går Senterpartiet fram 21,7 prosentpoeng, og har dermed 24,1 prosent oppslutning.

Ohrstrand, som i dag sit aleine for Sp, får med seg ti politikarar inn i bystyret.

Med kommentarar frå valvaket til Sp.

– Kan få mykje makt

Ohrstrand sa før stemmene blei telt opp at ho håpar at sluttresultatet ikkje vil vike mykje frå førehandsstemmene.

– Meiningsmålingar tidlegare i veka har vist opp imot 185, og vi har eit håp om å nå opp dit, seier ho.

Så langt kan det sjå ut som om partiet kan ende opp med seks mandat i kommunestyre, noko som er seks fleire enn dei har hatt til no.

– Det kan sjå ut til at vi blir ei relativt stor gruppe i den komande perioden, så det er klart vi kan få mykje meir makt enn når eg har vore aleine, seier Ohrstrand.

Ho seier at dei vil vente på sluttresultatet før dei byrjar å snakke med dei andre partia om samarbeid.

Trur sjukehussaka har spelt ei avgjerande rolle

Ohrstrand trur konflikten rundt det nye fellesjukehuset for Nordmøre og Romsdal er noko av årsaka bak framgangen til Sp.

– Sp sentralt har vore veldig aktive i forhold til det med sjukehussaka, og det har nok hatt sin påverknad, seier ho.

– I tillegg har vi fått med eit ungt og friskt mannskap som er interesserte og engasjerte, held ho fram.