God sosial boligbygging på 70-tallet

Meek borettslag på Kvam i Molde var ei nyskaping innen sosial boligbygging da det sto ferdig i 1979.

Trivelige Meek borettslag

Meek Borettslag i Molde er månadens bygg i august.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Rekkehus i Meek borettslag

Tett og lav bebyggelse med gode sosiale løsninger i Meek borettslag.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Meek borettslag er valgt ut av Møre og Romsdal arkitektforening som god arkitektur fra Møre og Romsdal fra 70-tallet i serien Månedens bygg.

Se video lenger ned i artikkel.

Blokk eller rekkehus

Diskusjonen var sterk i hele landet om hva slags boligbygging man ville ha på 60 og 70-tallet, blokker eller tett og lav bebyggelse med rekkehus. Diskusjon var det også i Molde der man nettopp hadde bygd den enorme Hatleliblokka. Tida var moden for en annen type bebyggelse, der det sosiale fellesskapet sto i fokus.

Mye grønt i Meek borettslag
Foto: Gunnar Sandvik/NRK

I 1974 vant arkitektkontoret til NBBL – Norske Boligbyggelags Landsforbund – en lukket arkitektkonkurranse om å utforme et større boligområde på Kvam – 3 kilometer vest for Molde sentrum. Arkitekt Torstein Ramberg var den ledende arkitekten i prosjektet.
Meek borettslag var et skoleeksempel på ny boligutbygging i denne perioden, som i ettertid er trekt fram i mange tidskrift og bøker som et veldig godt eksempel på tett, lav og konsentrert boligbygging.

Video d8d939eb-08a3-49c5-9b75-b960daa6bb8b.jpg

Månedens bygg i Møre og Romsdal

Variasjon

- En veldig fin balanse mellom orden og variasjon preger Meek borettslag, sier arkitekt Asbjørn Bua som sjøl har bodd i borettslaget.

Arkitekt Asbjørn Bua

Arkitekt Asbjørn Bua roser NBBLs arkitektkontor for et godt prosjekt med Meek borettslag.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

89 leiligheter er bygd veldig tett i Meek borettslag, men samtidig gir det et preg av småhusbyggelse. Alt er brutt ned i små grupper og klynger for å skape tilhørighet og en bevisst bruk av varierte farger gir variasjon – oker, rødt, hvitt og svart.

I Meek borettslag fikk man et barnevennlig miljø, der alle leiligheter har kontakt med bakkeplan. Mellom husene er det gangveger, småplener og lekeplasser.
Boligene har karnapper og balkonger og ulike tak med forskjellige utforminger som gir en veldig god variasjon.

Asbjørn Bua minnes pionertida i Meek borettslag med glede med mange entusiastiske småbarnsforeldre, mye dugnad og han tror miljøet her inspirerte alle til et godt samhold.