Sørheim skal lede samferdsel

Kristin Sørheim (Sp) skal lede samferdselsutvalget i fylket de neste fire årene. Sørheim har hatt denne posisjonen siden 2015. Randi Walderhaug Frisvoll (KrF) blir nestleder i utvalget. Det var ikke fremmet motkandidater og begge ble valgt enstemmig av fylkestinget.