NRK Meny
Normal

Sommerstengt psykiatritilbud

Knausen Distriktpsykiatrisk Senters døgnpost og Rosestua sommerstenger samtidig. Fungerende klinikksjef for psykiskhelsevern Møre og Romsdal, Brit Ingunn Hana, sier det må ha skjedd en kommunikasjonsfeil.

Knausen

Knausen Distriktpsykiatrisk har sommerstengt.

Foto: NRK

Det var rbnett.no som først omtalte saken. Rosestua er et lavterskeltilbud for voksne med psykiske helseplager og brukerrepresentant for Rosestua, Gjerth Haraldsen, tror et sommerstengt psykiatritilbud vil få svært alvorlige konsekvenser.

– Dette involverer temmelig mange mennesker som sliter psykisk, og som plutselig blir avskåret fra forsvarlig behandling i løpet av disse fire ukene. For å si det sånn så bør man ikke bli syk i fellesferien, sier han til Romsdals Budstikke.

Planlagt siden januar

Brit Ingunn Hana

Fungerende klinikksjef, Brit Ingunn Hana, stiller seg undrende til at både Knausen og Blomsterstua holder stengt samtidig.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Fungerende klinikksjef for psykisk helsevern Møre og Romsdal, Brit Ingunn Hana, sier de lenge har planlagt åpningstidene sine.

– I Helse Møre og Romsdal har vi planlagt ut ifra at vi stenger tilbudet vekselvis mellom Kristiansund og Molde DPS. I tillegg samordner vi også med Sunnmøre.

– Informasjonen fra Helse Møre og Romsdal var sendt i januar og med påminning i mai til kommunene om at psykisk helsevern kom til å holde vekselvis stengt, forklarer hun.

Kommunikasjonssvikt

Klinikksjefen tror det må ha skjedd en feil siden begge tilbudene i Molde er stengt.

– Det undrer meg siden vi sendte informasjonen tidlig. Det må ha skjedd en kommunikasjonssvikt. Helse Møre og Romsdal hadde planlagt vekselvis stenging slik at Knausen og alderspsykiatrisk ikke skulle være stengt samtidig. Også at Nordlandet ikke skulle være stengt samtidig som Knausen og at dette var samordnet med Sunnmøre, forteller hun.

Hvordan går dette ut over pasientene?

– Det er klart at sommeren er ei utfordrende tid for pasientene. Det er mange på ferie og behovet for hjelp er jevnlig. Samtidig har vi jo sikret oss slik at vi på best mulig måte skal kunne ivareta pasientgruppen.

– Vi har satt i gang ulike tiltak. Vi har blant annet satt inn økt muligheter til vurdering i Kristiansund når det er stengt på Knausen slik at vi skal ivareta pasientene på best mulig måte.

Kontakte primærlegen

Hana forteller at det er ulike brukergrupper på Rosestuen og Knausen.

– De i spesialisthelsetjenesten som sliter mest får mer hjelp enn det daglige tilbudet som de har tilgang til på Rosestuen, sier hun.

Klinikksjefen sier det er uheldig at det har skjedd en svikt i systemet.

– Det er veldig uheldig. Vi skulle ønske at tilbudet var der slik at pasienter fikk et bedre tilbud. De som sliter mest har fortsatt mulighet til å få hjelp, sier hun.

– Folk kan ta kontakt med primærlege og få hjelp der. At det er stengt på sommeren vil det dessverre være, sier hun.

Kjersti Bakken som er fagsjef for pleie og omsorg i Molde kommune sier at Rosestua og Knausen er to ulike tilbud og ikke kan sammenliknest. De som trenger hjelp kan få det gjennom å kontakte fastlegene.