Hopp til innhold
Sølvtrans
Foto: Sølvtrans

Sølvtrans

 • Sølvtrans med to nye brønnbåter

  Aas mekaniske verksted har inngått en kontrakt med Sølvtrans på bygging av to brønnbåter av verftets eget design. Dette blir bygg nummer 211 og 212 og skal leveres rederiet i løpet av 2023. Båtene blir søsterskip til bygg nummer 208, 209 og 210 som skal leveres til samme rederi i 2022.

 • Sølvtrans bestiller ny brønnbåt

  Brønnbåtrederiet Sølvtrans i Ålesund har bestilt en ny brønnbåt fra Myklebust Verft i Sande. Skroget skal bygges i Tyrkia, men båten skal utrustes i Sande. Båten er den tredje i samme design som Sølvtrans har bestilt fra verftet og denne skal leveres i april 2022

  Sølvtrans bestiller sin tredje brønnbåt av denne typen designet av Kongsberg
  Foto: Pressefoto
 • 33000 laks døde av oksygenmangel

  Ålesundsrederiet Sølvtrans har fått varsel om et gebyr på 200.000 kroner etter at 33.000 laks døde i august på grunn av oksygenmangel. I varselet fra Mattilsynet står det at hendelsen er alvorlig og burde vært fanget opp tidligere. Feilen skal ha skjedd like etter at båttransporten startet, og burde ha vært oppdaget før brønnventilene ble lukket, står det i varselet. Administrerende direktør i Sølvtrans, Roger Halsebakk mener det er flere misforståelser i varselet og sier de venter på et nytt svar fra Mattilsynet. Han ønsker ikke å utdype saken noe mer.

 • Har tatt rapporten til etterretning

  Roger Halsebakk, administrerende direktør i Sølvtrans, sier de er enige i tiltakene som Statens Havarikommisjon kommer med i en rapport. I rapporten får rederiet fra Ålesund blant annet kritikk for å ikke ha iverksatt tiltak for å redusere risikoen ved ferdsel på hoveddekket i grov sjø. En mann omkom etter å ha falt over bord fra brønnbåten Øysund utenfor Haugesund i november i fjor. – Vi hadde allerede satt i gang tiltak for å lage en nedgang fra dekk da ulykken skjedde. I tillegg har vi også sett over alle båtene våre for tilsvarende mangler, sier Halsebakk.

 • Får kritikk etter ulykke

  Statens Havarikommisjon kommer med kritikk mot rederiet Sølvtrans i en rapport, etter en ulykke om bord i brønnbåten «Øysund». En person falt over bord fra brønnbåten utenfor Haugesund i november i fjor, og omkom som følge av ulykken. Rapporten slår fast at verken rederiet eller skipsledelsen hadde iverksatt tiltak for å redusere risikoen ved ferdsel på hoveddekket i grov sjø. Havarikommisjonen tilrår også Sølvtrans å revidere sine prosedyrer og utstyr i forbindelse med redningsaksjoner.