Søkjer etter stein-interessentar

Statens vegvesen går ut og inviterer private og offentlege aktørar til å melde seg om dei vil ha overskotsstein frå Nordøyvegen. Om prosjektet blir vedtatt skal steinen takast ut i 2019-2020.
Steinmassane skal brukast til allmennyttige formål.