NRK Meny

Søkertall til høgskolene

Tallet på førsteprioritetssøkere til NTNU i Ålesund og Høgskulen i Volda økte med forholdsvis 19 og 15 prosent fra i fjor. Økonomi og helse- og sosialfag er blant utdanningene som har høgest søkertall.

Høgskolen i Molde melder om en liten nedgang i årets søkertall. Mens høgskolen opplever historisk gode søkertall til helseutdanningene, er det nedgang i fag knytt til oljenæringen.

Det tidligere populære studiet i petroleumslogistikk fikk denne gangen 22 førsteprioritetssøkere, mot 183 i toppåret 2013.