Søker endring for Fjellstua-vei

Ålesund kommune har sendt søknad til vegdirektoratet om bruksendring av veien til Fjellstua. Sunnmørsposten fortalte i dag at veien ikke lenger er godkjent for busser over seks tonn. Kommunen regner med en behandlingstid på minst tre uker, og går nå i dialog med busselskapet for å finne alternative løsninger. Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal i Ålesund kommune forteller at det finnees planer om å oppgradere veien. Dette kan tidligst settes i gang til høsten.

Bjørn Ivar Rødal
Foto: Remi Sagen / NRK