Søk i Nørvasundet

Ein båt på om lag 10 fot ligg i fjæra i Nørvasundet i Ålesund med motoren i gang. Det er difor sett i verk strandsøk, dykkarar er sett inn og det blir gjort overflatesøk frå lufta. Meldinga om den tomme båten kom i 06.30-tida.

Leiteaksjon i Nørvasundet
Foto: Harry Heggdal / NRK