Normal

De forbereder Ålesunds kraftigste smell

De går fra hus til hus på jakt etter sprekker og skader. I begynnelsen av 2014 rystes Ålesund av anleggsarbeid. Det skal bygges parkeringstunnel under byfjellet Aksla

Øystein Fidjestøl

Øystein Fidjestøl er eiendomsforvalter i selskapet Multiconsult. Nå går han gatelangs i Ålesund sentrum og dokumenterer tilstanden på bygningene både innendørs og utendørs.

Foto: Terje Reite / NRK

I 13 måneder skal det sprenges og fraktes enorme mengder stein midt blant verneverdige bygninger i jugendstil. Nå forbereder både utbyggere, huseiere og forretningsdrivende seg på situasjonen som oppstår under anleggsperioden.

Vi dokumenterer «nåsituasjonen» på bygningene som ligger i nærheten av anlegget. Dersom det skulle oppstå skader og erstatningssaker er det viktig for alle parter at situasjonen i forkant av anleggsarbeidet er dokumentert, sier bygningsforvalter i Multiconsult, Øystein Fidjestøl.

Filmer bygningene i området

Dokumentasjonen er et av kravene som er blitt stilt i forbindelse med godkjenningen av prosjektet. I sine gule refleksvester saumfarer selskapet Multiconsult byens bygninger etter sprekker og forskyvninger som nødvendigvis må ha oppstått FØR det drønner i dynamitt fra byfjellet Aksla.

Aktiviteten vår er nok også med på å bevisstgjøre huseierne i forkant av det omfattende anleggsarbeidet. Det kan også tenkes at det avdekkes behov for tiltak, før sprengningen settes i gang, sier Fidjestøl.

Aksla parkering

Aksla parkering får innkjøring fra Rådstugaten. Innehaverne av forretningene i både den røde bygningen til venstre og det gule bygget til høyre ser med gru på anleggsperioden.

Foto: Aksla parkering

– Stort behov for flere parkeringsplasser

Fra utbyggernes side er parkeringstunnelen tenkt som et av flere grunnleggende element for utvikling av bysentrum i Ålesund. Tunnelen får nesten 1000 parkeringsplasser og skal stå ferdig i 2015. Hovedplanene er godkjent i bystyret i Ålesund, og de endelige, detaljerte planene legges frem i november.

– Dette handler om utviklinga av Ålesund som by. Parkeringssituasjonen er ikke god som den er i dag. Og det er mange prosjekter på gang som vil øke behovet for flere parkeringsplasser, sier styreformann i Aksla Parkering AS, Arve Tonning.

Arve Tonning

Arve Tonning mener den nye tunnelen vil få stor betydning for Ålesund som by.

Foto: NRK

– Kundene stenges ute fra forretningen

Flere forretningsdrivende ser med stor uro på den kommende anleggsperioden. På hvert sitt hjørne av Rådstugata i den østlige delen av Ålesund sentrum ligger elektrobutikken Kjøkkenservice og kunsthandelen Pigment. Begge frykter både støy og støv, og at de rett og slett blir liggende bak en barrikade. Den største frykten er at kundene skal utebli.

Jeg skjønner rett og slett ikke hvordan kundene skal kunne komme seg til butikken i anleggsperioden. Gatene her blir stengt. Det blir oppstillingsplass for anleggsmaskiner rett foran butikken, det blir brakkerigg rett nedenfor og ved døra mi kommer selve anlegget med sprengning og utkjøring av masse, sier butikkinnehaver Mette Dyb.

Mette Dyb

Mette Dyb driver Pigment kunsthandel på hjørnet mellom Kipervikgata og Rådstugata. Hun frykter anleggsperioden vil skade forretningsdriften hennes.

Foto: Terje Reite / NRK

– Varsler erstatningssaker

Forretningene i området har engasjert advokat, og de har varslet erstatningssøksmål om prosjektet skader deres forretningsdrift.

Vi har varslet erstatningssak. Vi krummer nakken og satser på videre drift. Men vi kommer til å bli liggende bak en barriere. Bygget her er også isolert med kull. Vi frykter at kullstøv skal ristes ned bra tak og vegger slik at det skader hvitevarene i butikken, sier innehaver Harald Jensen.

Både Mette Dyb og Harald Jensen ser store fordeler i at det blir bygget en parkeringstunnel under byparken og byfjellet Aksla. Det kan bringe mye av biltrafikken bort frå gatebildet.

– Det finnes bedre løsninger

Men begge to mener at løsningen er feil. Med en innkjøring lenger øst, på Ysteneset, kunne både anleggstrafikk og den langsiktige trafikken til og fra parkeringstunnelen bli ledet utenfor bykjernen.

Tenk om man kunne kjøre inn i parkeringstunnelen på Ysteneset. Det hadde absolutt vært en fordel for byen. Med løsningen som kommer nå vil jo all trafikken til og fra parkeringen måtte gå gjennom bysentrum, sier Mette Dyb.

– Den beste løsningen ville være å få en innkjøring på Ysteneset og utkjøring ved Flatholmen. Med dagens Akslatunnel ville det ha vært en fremtidsrettet og ypperlig løsning, sier Harald Jensen.

I prosjektbeskrivelsen karakteriserer imidlertid initiativtakerne dette som en for kostbar løsning for et privat prosjekt.

Harald Jensen

Harald Jensen satser på videre drift, men ser slett ikke lyst på perioden med anleggsdrift på Aksla parkering.

Foto: Terje Reite / NRK

– Vil gjøre bygater bilfrie

Styreleder i Aksla parkering, Arve Tonning, minner om at det skjer mye i Ålesund fremover som øker behovet for parkeringsplassern Han viser til at utbygginga av prosjektene på Skansekaia snart er i gang. Her forsvinner det parkeringsplasser, og det blir etablert en rekke arbeidsplasser som fører til økt parkeringsbehov.

Det er forsvunnet parkeringsplasser i forbindelse med boligbygging i Skaregata, lokket på Sankten parkeringshus blir gjort om til parkområde, og den fremtidige utbyggingen på sydsiden av Ålesund kommer ifølge Tonning til å generere et parkeringsbehov.

– Og tenk om vi kan klare å gjøre de mest sentrale gatene i Ålesund by parkeringsfrie, sier Tonning. Det ville gjøre hele byen triveligere å ferdes i, legger han til.

– Stor fordel for dem som besøker byen

Slik planene er tegnet, får parkeringstunnelen innkjøring i Rådstugata, på den sørlige siden av Ålesund. Utkjøringen blir i Einarvikgata, like ved paviljongen i Kongens gate. I tillegg er det tegnet inn utganger ved Utstillingsplassen øst for byparken og i Ålesund storsenter.

Parkeringstunnelen blir åpen 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Det må være en stor fordel for publikum som både skal på kino, på konsertopplevelser i Parken kulturhus og ellers på aktiviteter i Ålesund sentrum, sier Tonning.

Aksla parkering

Aksla parkering får innkjøring i Rådstugata og utkjøring i Einarvikgata, like ved paviljongen i Kongens gate.

Foto: Aksla parkering

– Man må knuse noen egg

Alle berørte naboer blir nå inviterte til informasjonsmøte på Ålesund rådhus 14. november. For anleggsperioden vil merkes. Det blir sprenging og utkjøringsarbeid i 13 måneder. Men hele anleggsperioden blir på 27 måneder.

Rent topografisk er Ålesund en vanskelig by å gjennomføre et slikt prosjekt i. Det er klart at særlig de som holder til i Rådstugata og deler av Kipervikgata vil merke anleggsarbeidet. Men man sier at man må knuse noen egg om man skal lage omelett. Og slik er det vel her også, sier Tonning.

Aksla parkering

Aksla parkering får utkjøring i Einarvikgata, like ved paviljongen i Kongens gate.

Foto: Aksla parkering

Det er 155 tusen kubikkmeter masse som skal sprenges og kjøres bort. 70 prosent av dette skal kjøres ut Rådstugata/Kipervikgata. Derfra går kjøretøyene ned til Innfartsveien, gjennom Akslatunnelen og til Flatholmen. Mange husker trafikken da det ble kjørt bort masse fra sprengningen der Color Line stadion ligger nå. Dette gjaldt bare halvparten så mye masse som det er snakk om nå.

– Ønsket møte

Innehaveren av Pigment kunsthandel er kanskje den som blir sterkest berørt av anleggsarbeidet. Ikke bare må hun drive forretning i en praktisk talt stengt gate med anleggsmaskiner og brakker rundt seg. Inngangsdøren til forretningen ligger også helt inn til tunnelinnslaget i Rådstugata.

Vi har forsøkt å få til et møte med utbyggerne. Men det har ikke vært mulig å få til, sier hun lettere oppgitt. Men vi får ta sats og håpe på en skikkelig god julehandel legger hun til.