Hopp til innhold

Smittefarleg kjøken

Mattilsynet krev utbetringar på eit kjøken på kirurgisk avdeling på sjukehuset i Molde.

Kjøkeninnreiinga er prega av slitasje, skøytar mellom benkeplater er utette, soklar er vasstrekte, frontlister på benkeplatene er skalla av, og hyller er så slitne at sponplatene er synlege.

Innan 15. mai må Helse Møre og Romsdal utbetre kjøkenet for å hindre at uønska bakteriar får vekse. Mattilsynet krev også skjerpa rutinar for bruken av avdelingskjøkenet.