Smertefulle kutt i Kristiansund

Bystyret i Kristiansund har nettopp vedtatt omfattende kutt i det kommunale tjenestetilbudet. Kuttene er på til sammen 75 millioner kroner.

Kristiansund bystyre
Foto: Eirik Haukenes

Politikerne i Kristiansund har vært samlet i ettermiddag for å revidere budsjettet form 2015.

Kommunen mangler 75 millioner kroner. 50 millioner skal brukes til å dekke underskudd fra 2013-2014, og 25 millioner til å dekke forventet overbruk i 2015.

Noen av pengene skal hentes ved økte inntekter, og resten ved kutt i tjenestene.

Dette blir kuttene

Kristiansund kommune har nå i kveld vedtatt store kutt i de kommunale budsjetta. Kuttene rammer skolesektoren, helsetjenestene og eldreomsorgen i kommunen hardest.

 • Overføringene til skolene i Kristiansund kuttes med fem millioner kroner for 2015. Dette betyr at det skal kuttes i antall lærerstillinger i kommunen. Hvor mange, er foreløpig usikkert.
 • Sentraladministrasjonen kuttes med ni millioner kroner. Fem millioner skal hentes ved å redusert overtid i kommunen.
 • Det skal kuttes ti millioner ved kommunens sjukehjem. Flere skal få tilbud i hjemmet fremfor på institusjon. Men samtidig kuttes det også i hjemmetjenestene.

I tillegg er det vedtatt små kutt på svært mange mindre budsjettposter.

Dette ble reddet

Følgende punkt i rådmannens forslag ble ikke vedtatt, men delvis skjermet av politikerne.

 • MOT beholdes
 • Seniorpolitisk plan blir ikke redusert
 • Ingen reduksjon i Levende Vågen
 • Tilskudd til frivillighet blir opprettholdt
 • Kristiansunds historie siste bind vernet
 • Ikke avvikle tilskudd til Bølgen næringshage
 • Opprettholde budsjettmidler tilsvarende to årsverk innen hjemmetjenestene
 • Jordmor budsjetteres fra 1.8.15
 • Mindre tilskuddsreduksjon for Sundbåten (redusert tilskudd på 300.000 kroner, i stedet for 500.000)
 • Ikke redusert husleiestøtte til Operaen
 • Støtte til Kristiansund Kirke Kunst og Kulturfestival.
 • Støtte til ungdomsklubb i Misjonskirken
 • Kutte i grunnskolen med en million kroner mindre enn rådmannens forslag

Les også: Foreslår kutt på 78 millioner kroner

Les også: Fryktar kutt i skolesektoren

: