Små bekker gir store problem

Klimaendringer og fortetta boligbygging gjør at mange små bekker får oftere oversvømmelser. Under kraftige regnskyll makter ikke bekkene å ta unna vannet.

Riksvegen oversvømmes

Bjørsetbekken i Molde oversvømmes oftere - her fra en marsdag i 2011 da det regnet kraftig.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Mange små bekker er lagt i rør i tettbygde strøk og dette er ofte trange rør som ikke har kapasitet nok når det er mye nedbør.

- Når det virkelig regner kraftig, er ikke røra her store nok til å håndtere disse enorme vannmengdene som kommer i denne forholdsvis lille bekken, sier daglig leder i Molde Vann og avløp, Bjarte Koppen.

Han viser oss den vesle Bjørsetbekken som renner gjennom stadig tettere boligfelt og krysser mange små veger og hager på sin veg ned fra Moldelia, før den går under hovedvegen og ut i fjorden.

Flomvann over Julsundvegen i Molde

Fra den vesle Bjørsetbekken oversvømmes både riksvegen og store områder rundt (mars 2011)

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Mange gjør inngrep

Flere steder er bekken lagt i rør og ikke bare av kommunen. Private har også gjort flere tiltak der bekken renner gjennom private områder.

Lenger nede går bekken under riksvegen og der har Statens vegvesen gjort tiltak. Enda lenger nede er det ei utfylling, der private har lagt bekken i rør før den renner ut i sjøen.

Mangler retningslinjer

-Det er i alle fall veldig uklart hvem som er ansvarlig, og det finns ikke klare retningslinjer for disse bekkene,sier Bjarte Koppen.

For disse små og gamle bekkene med sine rørløsninger holder vel ikke mål med de klimaendringene vi nå opplever?

–Nei, det holder rett og slett ikke. Vi erfarer at vi har kraftigere nedbør, og det gjentar seg stadig oftere. Da holder det ikke at vi ikke har klare retningslinjer for hvem som har ansvar.

(Saken fortsetter under videoen)

Bjarte Koppen

Det tettes igjen

Tidligere hadde eiendommene større hager med mange muligheter for overflatevannet til å fordele seg ned i grunnen. Nå bygges hagene igjen med nye boliger og ofte boligblokker der det før var hager.

-Her i Molde, som overalt ellers, ønsker stadig flere å bo sentralt og da fortettes områda, sier Koppen. Det som før var grønt og åpent landskap med god evne til å ta i mot regn og anna nedbør og grunnvatn, blir skifta ut med tette flater som leder vannet vekk mye fortere og inn i små bekker gjerne i rør som ikke har kapasitet.

Molde kommune tar nå grep for må møte klimautfordringene og utarbeider en konkret plan. I mange bekker skiftes rør til større dimensjoner, og der det er mulig åpnes bekkene igjen.

–Vi får tilbake vakre naturelement i dagen som før var lukka i rør under bakken.

-Staten har satt ned et utvalg som ser på regelverket, og med det har jo Staten sagt at regelverket er uklart, sier Bjarte Koppen. Det er mange aktører: Kommuner har et ansvar, NVE og Statens vegvesen og private og andre aktører som bygger har et ansvar.

Flomvann i rundkjøring i Molde

Flomvann i rundkjøring bak Scandic Seilet i Molde

Foto: Gunnar Sandvik/NRK