Slokkingsarbeid pågår

Boligen i Tingvoll er evakuert etter brann. Ifølge politiet pågår det slokkingsarbeid.