Sliter med å finne penger til fergedriften

Gamle, utdaterte ferger og en kostnadseksplosjon er store utfordringer i fergefylkene i Norge.

Folkestad Volda fergeleie ferge Austefjorden

Fergedrift har blitt så mye dyrere at Samferdselsdepartementet har bestilt en utredning som skal være ferdig i løpet av november. Bildet viser fergen mellom Volda og Folkestad.

Foto: Lena Stette Høyberg / NRK

Fergetrafikken kan stoppe opp om ikke staten finner mer penger til drifta, mener lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne fra Senterpartiet.

– Dette er det viktigste å få i orden på grunn av bo og arbeidsmarkedet. Hvis næringslivet står på kaia, så ødelegger det for næringslivet, sier Vatne.

Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene var blant dem som var til stede på Fergekonferansen 2014, som fant sted i Molde torsdag.

Les også: Vegsjef frykter kraftig fergekutt langs hele kysten

Gamle ferger

Oddbjørn Vatne

Senterparti-politiker Oddbjørn Vatne advarte mot at det på sikt ikke er penger til å fortsette med fergedrifta.

Foto: Trond Vestre / NRK

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er også bekymret over situasjonen og håper de kan unngå fergekutt.

– Det er nødvendig å peke på den muligheten, men det er lite fremtidsrettet, sier Terje Moe Gustavsen.


Kostnadene med fergedrift har økt voldsomt, men likevel sliter mange fergefylker med gamle og utdaterte ferger.

– Det er ingen tvil om at vi har mange gamle ferger i Norge som med fordel burde vært byttet ut med hensyn til kapasitet og bekvemmelighet, sier Moe Gustavsen.

Les også: Handikappa fryktar gamle ferjer

Fergedrift har nemlig blitt så mye dyrere at Samferdselsdepartementet har bestilt en utredning fra Vegdirektoratet som skal være ferdig i løpet av november.

Fra nyttår skal «MF Ullensvang» etter planen inn i sambandet Hareid-Sulesund på Sunnmøre, noe som har skapt sterke reaksjoner. Moe Gustavsen trekker frem «MF Ullensvang» som et eksempel på en gammel ferge i drift.

– Vi er i en økonomisk situasjon som er veldig krevende. Så lenge de tilfredsstiller kravene så er det dessverre nødvendig noen steder, sier han.

Les også: Ingen vil ha denne ferja

(Saken fortsetter under bildet)

Gamle, utdaterte ferger og en kostnadeksplosjon er store utfordringar for ferjefylket Møre og Romsdal. Det kan bli tøffe tider fremover om Staten ikke finner mer penger til driften.

– Vi har altfor mange gamle og små ferger i Norge, sier politiker Oddbjørn Vatne.

Kan ikke love penger

Fergekonferanse i Molde

Terje Moe Gustavsen (t.v.) og statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen Frp var til stede på Fergekonferansen 2014.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Tom Cato Karlsen fra Frp har bare noen uker bak seg som statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han er bekymret over utviklingen, men kunne ikke love penger til å løse fergekrisen.

– Vi ser at det begynner å bli veldig store kostnader. Spesielt i mitt eget hjemfylke Nordland så har vi fått tilbakemelding på at det er en økning på rundt 50 prosent. En enorm trafikkvekst og økt behov gjør at det blir økte kostnader.

– Skal vi akseptere at fergene må redusere på tilbud og standard for å opprettholde tilbudet?

– Vi har ikke behov for å gjøre tilbudet dårligere enn det er i dag, men det må gjøres en jobb for å finne ut hvordan vi skal løse utfordringene med de økte kostnadene, sier han.

Mens vi venter, tar Møre og Romsdal selv penger fra fylkesveger, tunneler og broer for å opprettholde fergetilbudet, forteller Oddbjørn Vatne.

– Alle penger som skulle dekke etterslepet på tunneler og broer går nå til å dekke fergedriften i Møre og Romsdal, sier han.