NRK Meny
Normal

– Bedre skatt for omstilling og vekst

ULSTEINVIK (NRK): Olje- og energiminister Tord Lien er i Ulsteinvik. Han sier at regjeringen sin skattereform vil gi lavere skattenivå og stimulere til økte investeringer

Tord Lien

ULSTEIN: Olje- og energiminister Tord Lien på plass i Ulsteinvik. Der presenterer han deler av statsbudsjettet.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Lien presenterer en pakke for arbeid, aktivitet og omstilling, og skal også snakke om skatteendringer som kan ha mye å si for næringa. Han er derfor på besøk hos Ulstein Group, som står midt i oljekrisa.

Den maritime industrien har fått kjenne fallet i oljeprisen på kroppen. Det er fortsatt aktivitet på skipsverftene i Møre og Romsdal, men det er usikkert hvor lenge det vil vare når inntektene skrumper inn og etterspørselen blir mindre.

– Effekten av skattereformen gjør at det blir mer lønnsomt å investere i arbeid, aktivitet og sysselsetting i hele Norge. Og det er særlig viktig i kyst-Norge, som nå går gjennom en krevende tid etter bortfall av etterspørsel i oljeindustrien, sier olje- og energiminister Tord Lien.

– Hvordan vil dere bremse bølgen av permitteringer?

Tord Lien og Tore Ulstein

Her er ministeren Tord Lien sammen med Tore Ulstein, styreleder og visekonsernsjef i Ulstein Group ASA, og NHO-president.

Foto: Arne Flatin / NRK

– Nå er det viktig å fokusere hva vi kan gjøre på kort sikt for å dempe utviklinga i arbeidsledighet neste år, men også å legge til rette for omstilling og sterkere verdiskapning i hele Norge.

De er allerede kjent at regjeringen vil bruke 4 milliarder kroner for å hjelpe til med økt sysselsetting. Det skal gå til vedlikehold og bygg, næring og innovasjon og tiltaksplasser.

Tiltaka i verftsindustrien ble allerede kjent da næringsminister Monica Mæland (H) besøkte Kleven-verftet i Ulstein i høst. Da lanserte hun en verftspakke på 650 millioner kroner.

Næring og innovasjon skal få 960 millioner kroner av den potten. Regjeringen skal også øke oljepengebruken med 23 milliarder kroner i budsjettet for 2016.

– Bedre skatt for omstilling og vekst

Tord Lien

​Lien sier at regjeringen sin skattereform vil gi lavere skattenivå.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Lien sier at regjeringen sin skattereform vil gi lavere skattenivå, stimulere til økte investeringer og nye arbeidsplasser i Norge, og gjøre det lønnsomt å arbeide.

I regjeringen sitt fremlegg reduserer de selskapsskatten, i første omgang fra 27 til 25 prosent, men så vil regjeringen gå videre og trappe ned selskapsskatten til 22 prosent innen 2018. I tillegg vil regjeringen har lavere skatt på arbeid, bredere skattegrunnlag og tiltak mot overskuddsflytting.

I verftspakken som Lien la frem på vegne av regjeringen ligger det 320 millioner kroner i vedlikehold av sjøforsvarets fartøy, 100 millioner i vedlikehold av forskningsfartøy, 40 millioner til grønn skipsfart, utvikling av norsk teknologi DEMO 2000 på 100 millioner kroner, nytt fartøy til Kystverket på 88 millioner kroner, og 1 962 millioner kroner til mer kompetanse og styrket konkurransekraft for norske rederier.

– Jeg er vant med at folk gjerne vil ha mer, men jeg har fått signaler fra NHO og andre i næringslivet om at tiltakene er gode, sier ministeren.

– Ville ha mer om tiltakspakken

Gunvor Ulstein

Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group, kunne ønske Lien sa mer om tiltakspakken for det maritime.

Foto: Arne Flatin / NRK

Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group, kunne ønske regjeringen sa mer om tiltakspakken for det maritime. Hun etterlyser at AS Norge skal bruke mulighetene sine til å både på fergesiden, og fornying av Kystvakt-flåten, å sørge for at det kommer norsk industri og norske verft til gode.

– Kampen om å bygge dette må være mellom norske verft og ikke hele verden. Det er ingen grunn til at Norge skal være beste i klassen hvis det er andre land som får bygge dette for den norske staten. Dette bør havne i Norge, sier hun til statsråden.

– At vedlikeholdskontraktene skal havne på norske verft er det grunn til å tro at det gjør, svarer Lien.

Men han tør ikke å svare på om det nye fartøyet til kystverket blant annet vil bli bygget av et norsk verft.

Permitteringsreglene

Flere av bedriftseierne i Ulsteinvik i dag håper at det skulle komme endringer i permitteringsreglene. Men denne endringen kom ikke.

Lien sier at regjeringen allerede har utvidet permitteringsreglene til 30 uker. Han sier at det er viktig å bevare kompetansen. Men det er ikke varslet noen utvidelse av disse i Ulsteinvik i dag.

Tore Ulstein sier at de hadde håpet at det skulle kommet noe om timesatsen. I tillegg hadde han håpt at det skulle komme mer på formuesskatten.

– Vi er klare på at dette markedet kommer tilbake, men vi må bruke muligheten til å se på nye områder. Vi er nødt å se på flere miljøvennlige løsninger, og sammen må vi konkretisere hva den grønne skiftet betyr, men vi få en økt tyngde på lave utslipp, sier Ulstein.

Reduserer formuesskatten

Lien sier at regjeringen vil redusere satsen på formuesskatten fra 0,85 til 0,8. De vil også øke bunnfradraget fra 1,2-1,4 millioner kroner.

– Men er det nok?

– Denne regjeringa har senka formuesskatten i alle statsbudsjetta vi har lagt frem. Det er sånn at deler av næringa etterlyser flere kutt, men vi legger også frem en stor skattereform som vil ha stor nytte for de samme aktørene i næringa, forklarer Lien.